Fiskalni sistemi-fiskalni štampač

 

PROFESSIONAL

 

 

Fiskalni štampač PROFESSIONAL je štampač koji je definitivni lider u svojoj klasi, štampač koji je u Srbiji najzastupljeniji u upotrebi,  pogotovo u velikim sistemima  jer je bez konkurencije.  Namjenjen je svima onima koji koriste računar , a pogotovo onima koji izdaju velik broj računa ili rade

u režimu 24 časa dnevno.

Neke od karakteristika su:

 • 65 023 artikla je moguće programirati u štampač

   

 • Dužina naziva artikala do 32 karaktera

 • Istovremeno štampanje fiskalnog isečka i kontrolne trake

 • Automatsko sečenje isečka

 • 250 stavki na pojedinačnom računu

 • Štampanje grafičkog logotipa u zaglavlju svakog računa

 • Štampanje fiskalnih izveštaja: dnevni fiskalni izveštaj, presek stanja, periodični izveštaj

 • Štampanje ostalih izveštaja: promet po operaterima, grupama artikala, vremenu prodaje artikala itd.

 • Dobro dokumentovan protokol za komunikaciju

 

 

 • Prednosti fiskalnog štampača u odnosu na bilo koji model fiskalne kase koji možete nabaviti na tržištu:
  • Apsolutno najveći kapacitet baze podataka (65 023 artikla)

  • Uređaj namenjen za sve uslove rada (od specijalizovanih prodavnica sa dobrim postojećim softverskim rešenjem do hipermarketa sa radnim vremenom 0-24 sata)

  • Korisnički displej (koji je obavezan uz printer) je dvolinijski, alfanumerički

  • Upravljački softver sa rešenjima optimizovanim za postojeće uslove

  • Kontrola stabilnosti rada proverena i laka

  Početna         O nama       Fiskalni sis.       Maxers        Refil tonera      Kontakt