Fiskalni sistemi-NOVOSTI

 

6.5.2008.

Obavještenje o početku fiskalizacije, možete preuzeti na sajtu poreske uprave http://www.poreskaupravars.org/dokumenti/OBAVJESTENJE - Pocetak fiskalizacije.pdf

15.6.2008.

Usvojen je Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Republici Srpskoj i možete ga preuzeti sa sledeće adrese:http://81.93.77.83/fiskpravilnici/Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Republici Srpskoj Sl glasnik 55-08.pdf

 

11.7.2008.

Mikroelektronika a.d. , čiji je preduzeće MaxMare d.o.o. ovlašćeni ditributer i servis, je dobila uvjerenje o ispunjavanju tehničkih i funkcionalnih  uslova fiskalinh kasa INVENTA, ALTERA, IMPERA i terminala DTT-002. 

 

 

 

  Početna         O nama       Fiskalni sis.       Maxers        Refil tonera      Kontakt